EB Ranch ridcenter

EB Ranch är en privat ridskola som etablerades 1992 i  Älvängen under namnet Älvängens ponnyranch.Verksamheten grundades av Annika Birklin och Linda Esberg och bedrevs i älvängen fram till år 2010 på Ponny Ranchen.                                                                   

                             

 

År 2000 började vi planera att utöka våran tävlingsverksamhet och det stod ganska snart klart för oss att PonnyRanchen, som var belägen mitt i Älvängen mellan riksväg 45 och Älvängens lokalväg, inte var en lämplig plats för detta. Vi tog kontakt med Ale kommun och hittade ett lämpligt markområde i Nödinge 2,5 mil norr om Göteborg.

 

       

 

Det skulle ta ytterligare 9 år av överklaganden enda upp till regeringsrätten innan vi fick klartecken för bygglov . Våren 2009 dundrade grävmaskinerna in och i augusti monterade vi upp ridhus stommen.

 

                                 

 

På hösten 2009 murade vi upp stalldelen mot den främre gavel och färdigställde underlaget i ridhuset.

 

                                 

 

Den 1 Februari 2010 flyttade hästarna in i sitt nya stall och utan avbrott fortsatte ridskoleverksamheten på den nya anläggningen som nu heter EB Ranch.

 

                                

 

Här på EB Ranch Ridcenter driver vi ridskola, dagridläger, inackordering, uthyrning, privat hoppträning och uteritter. Vårat kvalitetsmål är, att inte ha fler än 6 ryttare i varje grupp och att våra elever får en så individuell träning som möjligt.